top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Digitalizacja obrazów

fotografia muzealiów

2021

Kalisz

Obrazy ze zbiorów sztuki Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na potrzeby projektu Google Arts and Culture.

bottom of page