top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Kafle renesansowe

fotografia muzealiów

2014

Gniezno

Digitalizacja renesansowych kafli ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

bottom of page